Πληροφορίες για την πλατφόρμα

Σας καλωσορίζουμε στην εφαρμογή Διαδικτυακό Διδασκαλείο ή πιο σύντομα Δ2. Παρακαλούμε πατήστε το κουμπί σύνδεση για να συνδεθείτε. 

Αγαπητέ μαθητή, ελπίζουμε η εφαρμογή αυτή λειτουργώντας συμπληρωματικά με τη διδασκαλία του δασκάλου σου μέσα στην τάξη να σε βοηθήσει να κατανοήσεις και να εμβαθύνεις σε έννοιες που ενδεχομένως δεν έχεις κατανοήσει πλήρως. Καλή πρόοδο!

Αγαπητέ δάσκαλε, με την ιδιότητα του δασκάλου έχετε τη δυνατότητα να συντάσετε θεωρία, ασκήσεις, τέστ και διαγωνίσματα για τους μαθητές σας. Ταυτόχρονα μπορείτε να ελέγχετε και την πρόοδο του κάθε μαθητή σας ξεχωριστά.